“Advocaat Thierry Vranken

Een jong en dynamisch advocatenkantoor met een no‐nonsensebeleid en
kostenefficiënte probleemoplossingen, waar klantvriendelijkheid en vlotte
communicatie hoog in het vaandel worden gedragen.”

ADVOCAAT
THIERRY VRANKEN

EXPERTISE

STRAFRECHT

 

⦁ verdediging van daders van misdrijven
⦁ verdediging van slachtoffers
⦁ …

PERSONEN- EN FAMILIERECHT


⦁ echtelijke moeilijkheden

⦁ echtscheiding
⦁ onderhoudsgelden
⦁ verblijfsregeling kinderen
⦁ …

HANDELSRECHT

 

⦁ invordering onbetaalde facturen

⦁ betwistingen mbt. facturen

⦁ handelscontracten

⦁ consumentenrecht
⦁ …

GOEDEREN EN BIJZONDERE
OVEREENKOMSTEN


⦁ huur en handelshuur
⦁ eigendomsgeschillen
⦁ koop – verkoop
⦁ erfdienstbaarheden / pacht / ...
⦁ bouw en aanneming
⦁ …

COLLECTIEVE SCHULDENREGELING
VERKEERSRECHT
 
PUBLIEKRECHT
AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT
 

TARIEVEN

De tarieven worden toegepast die werden goedgekeurd door de Orde van Advocaten van de balie Limburg.


De factuur bestaat uit erelonen (de vergoeding voor de diensten die de advocaat levert) en kosten
(de uitgaven die de advocaat maakt voor rekening van de cliënt in diens dossier).


Het ereloon wordt berekend op basis van de effectief gepresteerde uren die bestaan uit consultaties, opstellen van adviezen, opstellen van conclusies, studie van het dossier, pleidooien, bijwonen expertises,...


Voor de begroting van het ereloon kunnen 3 berekeningswijzen worden gehanteerd : berekening per uur, berekening naargelang van de waarde en berekening per prestatie.


De in rekening te brengen kantoorkosten omvatten dactylografie, fotokopieën, verplaatsingskosten, gerechtskosten en bijzondere kantoorkosten.

De gerechtskosten moeten steeds voorgeschoten worden door de eisende partij. De rechtbank bepaalt wie ze uiteindelijk moet betalen.


De cliënt zal voorafgaandelijk ingelicht worden over de berekeningswijze.


Deze tarieven kunnen worden aangepast. Nadere inlichtingen kunnen op het kantoor worden bekomen.


Sedert 1/1/2014 zijn de diensten van advocaten onderworpen aan de BTW.


Onze tarieven worden dus vermeerderd met 21 % BTW.


De volledige tekst van onze kantoortarieven kan op eenvoudige aanvraag.


Tot slot behandelt dit advocatenbureau eveneens pro‐deodossiers.

 

CONTACT

Voor informatie, afspraken of vervangingen:


Dwarslaan 22
3630 Maasmechelen
Tel: 0488/069094
Fax: 089/514841 

Email: thierry@advocatenkantoorvranken.be


BTW nummer: BE 0537 735 930
Kantoorrekening: BE44 6302 2041 1745
Derdenrekening: BE27 6302 2506 0873

Contact:

 

Maasmechelen

Flanders

Belgium

© 2020 VRANKEN.

Pixfix
  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon