EXPERTISE
PERSONEN - EN FAMILIERECHT
 • echtelijke moeilijkheden
 • echtscheiding
 • onderhoudsgelden
 • verblijfsregeling kinderen
 • ...
GOEDEREN EN BIJZONDERE
OVEREENKOMSTEN
 • huur en handelshuur
 • eigendomsgeschillen
 • koop – verkoop
 • erfdienstbaarheden / pacht / ...
 • aanneming
STRAFRECHT
 • verdediging van daders van misdrijven
 • verdediging van slachtoffers
 • ...
HANDELSRECHT
 • invordering onbetaalde facturen
 • betwistingen mbt. facturen
 • handelscontracten
 • consumentenrecht
 • ...
JEUGDRECHT
 • Houder getuigschrift bijzondere opleiding jeugdrecht
 • ...
TARIEVEN
 • De tarieven worden toegepast die werden goedgekeurd door de Orde van Advocaten van de balie Limburg.
 • De factuur bestaat uit erelonen (de vergoeding voor de diensten die de advocaat levert) en kosten
  (de uitgaven die de advocaat maakt voor rekening van de cliënt in diens dossier).
 • Het ereloon wordt berekend op basis van de effectief gepresteerde uren die bestaan uit consultaties, opstellen van adviezen, opstellen van conclusies, studie van het dossier, pleidooien, bijwonen expertises,...
 • Voor de begroting van het ereloon kunnen 3 berekeningswijzen worden gehanteerd : berekening per uur, berekening naargelang van de waarde en berekening per prestatie.
 • De in rekening te brengen kantoorkosten omvatten dactylografie, fotokopieën, verplaatsingskosten, gerechtskosten en bijzondere kantoorkosten.​
 • De gerechtskosten moeten steeds voorgeschoten worden door de eisende partij. De rechtbank bepaalt wie ze uiteindelijk moet betalen.
 • De cliënt zal voorafgaandelijk ingelicht worden over de berekeningswijze.
 • Deze tarieven kunnen worden aangepast. Nadere inlichtingen kunnen op het kantoor worden bekomen.
 • Sedert 1/1/2014 zijn de diensten van advocaten onderworpen aan de BTW.
 • Onze tarieven worden dus vermeerderd met 21 % BTW.
 • De volledige tekst van onze kantoortarieven kan op eenvoudige aanvraag.
 • Tot slot behandelt dit advocatenbureau eveneens pro‐deodossiers.

CONTACT

Een afspraak maken kan via ons contactformulier.
Opgelet: Indien u niet aanwezig kan zijn op uw afspraak, gelieve ons dan minimum 24 uur op voorhand te contacteren.
Zo kunnen we uw afspraak annuleren en meteen een nieuwe inplannen.
Als u dit niet doet, zijn wij genoodzaakt om u het ereloon van 100€ (excl. btw) aan te rekenen.

Merci voor de aanvraag! Wij nemen zo snel mogelijk contact op.
Oops! Er is iets misgegaan met de aanvraag.
BACK TO TOP